5/5 - (1 امتیاز)

امکانی که امروز می‌خواهیم با آن آشنا شویم جالب است و بسیاری افراد به آن نیازمند هستند. انتقال کاربران به صفحه دلخواه پس از ورود امکانی است که شاید در هر زمان به آن احتیاج پیدا کنید. گاهی صفحاتی را به مناسبت‌های مشخصی می‌سازیم و تمایل داریم نظر کاربر را پس از ورود به آن جلب کنیم، پس باید به دنبال هدایت کاربران به صفحه دیگر پس از ورود به سایت باشیم.

ما در این آموزش قطعه کدی را به شما معرفی خواهیم کرد که میتوانید این امکان را به وب سایت خود اضافه کنید.

برای این کار باید کد زیر را به فایل functions.php قالب خود اضافه کنید.

function thl_login_redirect( $redirect, $user ) {
  $redirect = home_url(); // صفحه اصلی
  //$redirect = home_url('/your-page'); // صفحه دلخواه
  //$redirect = wc_get_page_permalink( 'shop' ); // صفحه فروشگاه
  //$redirect = 'https://custom.url'; // آدرس سفارشی به سایت دیگر
  return $redirect;
}

add_filter( 'woocommerce_login_redirect', 'thl_login_redirect' );

 

انتقال کاربران براساس نقش کاربری به صفحه دلخواه پس از ورود ووکامرس

function thl_custom_role_login_redirect( $redirect, $user ) {
  $role = $user->roles[0];
  if( $role == 'customer' ) {
    $redirect = home_url(); // صفحه اصلی
    //$redirect = home_url('/your-page'); // صفحه دلخواه
    //$redirect = wc_get_page_permalink( 'shop' ); // صفحه فروشگاه
    //$redirect = 'https://custom.url'; // آدرس سفارشی به سایت دیگر
  }else{
    $redirect = home_url();
  }

  return $redirect;
}

add_filter( 'woocommerce_login_redirect', 'thl_custom_role_login_redirect' );

بصورت پیشفرض نقش کاربری مشتری اضافه شده است برای تغییر نقش کاربری خط 3 میتوانید نقش کاربری دلخواه را جایگزین (‘customer’) نمایید.