دمو افزونه سیستم مدیریت کاربران ویرا

مشخصات ورود به پنل های کاربری

نام کاربری: demo@demo.com پسورد: lavin1234

دمو پنل کاربری فروشگاهی

مشاهده

دمو پنل کاربری وردپرس

مشاهده

دمو پنل کاربری EDD

مشاهده

دمو پنل کاربری مدارس

مشاهده

دمو پنل کاربری فیش حقوقی

مشاهده

شروع با افزونه سیستم مدیریت کاربران ویرا

بجای نصب چند افزونه و مشکلات عدم سازگاری و سنگین شدن سایت کافیست افزونه سیستم مدیریت کاربران را نصب کنید